Hem     |      Var ligger Haggen?     |      Information om Haggen     |      Temperaturer     |      Bilder     |      Kalender/Boka           English

Instruktioner för Haggen


Nedan finns lite kortfattad hjälp för din orientering. I huset finns en instruktionsbok med detaljerad information.

Värme
Värmen kan sättas på per telefon av oss, så att det är varm när du kommer. Efter överenskommelse gör vi det till nskad tid.

SKulle värmen inte vara påsatt, gör du det själv på följande sätt:
Utanför badrum finns en liten vit låda med en panel. liknade en telefon. På denna trycker du 1 och 1 igen.
Värmelampan vid markering 1 skall nu tändas. Kontrollera sedan att full värme är påsat på den lilla styrpanelen omedelbart till vänster innanför entredörren.
Det står angivet att "full värme" är påsatt om en indikering är slock.
Skulle detta inte ha fungerat finns en annan möjlighet. Det finns en liten knapp märkt "full värme", som då ska skjutas till höger.

När du kommer
> Om värmen inte är på, sätt på den enligt anvisning ovan.
> Sätt på värme i badrummet på knapp bredvid spegeln.
> ÷ppna huvud vattenkran vid golvet i badrum. Speciellt på vintern kontrollera i sovrummen på väg till köket och i själva köket att det inte läcker någon stans.
> Kontrollera så att allt verkar ok.
> TV¥n går inte förrän kontakter sats i

När du åker
När du reser ber vig komma ihåg några enkla punkter:

> Soporna tas ut och en ny påse säts i. På vintern sker ingen tömning, varför du måste ta med dig soporna.
> ÷ppna spisen töms på aska. Spjället stängs och vedkorgen fylls på med ny ved.
> Dra ut elkontakten och antennkontakten till TV¥n
> Stäng huvudvattenkranen i badrummet
> Stäng av värme i badrummet på knapp bredvid spegeln.
> Kontrollera tanknivå och rapportera om den är uppe i 90%
> Stäng av värmen enligt överenskommelse. Har du själv satt på, så skall du som regel själv stänga av