Personakt Antavla
Anna Dorothea Löfling
* 1656
† 1703

Blev högst 47 år
Johan Hansson Löfling
* 1634
† 1666
Hofrättsassesor
Blev högst 32 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gustaf Anrep
* 1616
† 1666
Överstelöjtnant
Blev högst 50 år
 
 
 
 
 
 
 
 
Anders Sjöblad

† 1635
Godsägare Marcusholm

 
 
 
 
Olof Andersson Oxehufvud

† 1611
ståthållare

>>