Släktsida för Peter Twetman

Twetman märke Twetman för 60 000 år sedan
Med modern DNA-teknik finns i dag möjligeter att följa människan tillbaka till sitt ursprung. Läs här den senaste informationen om hur Twetman's anfäder utvandrat från Afrika.

DNA
Twetman, son till Karl XV???
Också med modern DNA-teknik kan sådana rykten kontrolleras. Läs gärna lite mer.

Karl XV

Namnet Twetman

Namnformen Twetman med dubbel-w är det normalt använda de senste 100 åren, men förekommer sporadsikt redan på 1700-talet. Namnet kan troligen härledas från det vanligt förekommande sockennamnet och gårdsnamnet Tveta, där, kan man ana, att benämningen "mannen från Tveta" fått ligga till grund för den senare permanentade namnformen. Enligt ortsnamsforskning innehåller Tveta pluralis av ordet tvet, som i svenska dialekter bland annat betyder 'huggspån' och som i ortnamn antas betyda 'röjning'. Bygd med namnet Tveta bör alltså ha fått sitt namn av röjningar i skogen. Senare användning av dubbelnamnet Agardh-Twetman är självtaget av Gustaf Twetman, gift med Anna Agard och har sedan flitigt använt, delvis utan formell registrering.

Släkten Twetman

Släktens, eller kanske fler fristående släkters, härstamning är ännu inte helt utredd. Nuvarande gren kan följas till Johan Tvetman i Södertälje i senare del av 1700-talet. Längre tillbaks i tiden återfinns flera olika Tvetman, i huvusak i Stockholm och Södertälje-området. (Tveta kyrka finns i nuvarande Södertälje Kommun), men utan tydliga förbindelser. Det fanns också båtsmän, som tilldelats namnet, bla i båtsmanstorpet Ängsstugan i Tveta.
Till släkträdets olika grenar eller "Peter" för roten;

Peter

Cronholm

Agardh

Twetman


Senast uppdaterad 2017-5-08